شرکت پانیر

این شرکت با عنایت به توان کارشناسی و تخصصی و تجهیزات با ماشین آلات و امکانات اجرائی بالای خود به بالاترین رتبه در رشتـه آبیاری و زهکشی که کارهای مربوط به عملیات آب و خاکی شامل تاسیسات آبگـیری از رودخانه ها،کانالهای اصلی انتقال آب گردیده است.